Faciliteter

Slæbested

Marselisborg Havn har et slæbested, som ligger ved siden af jollepladsen (se markering på kortet). Du får adgang til slæbestedet ved at købe et kort, som skal bruges til at komme igennem bommen. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for vandscootere. 

Vandscootere og Jetski 

 • Jetski er forbudt i Marselisborg Havn.
 • Vandscootere må kun benytte slæbestedet, hvis der tegnes et årsabonnement på havnekontoret. Her får man udleveret et nummer, som skal sættes på vandscooter og trailer.  

Både

Du kan købe kort til én dag eller ét år. 

Kort til én dag

 • Et dagskort koster 220 kr.  
 • Du køber kortet på havnekontoret (det gule “tårn” midt på havnen). Se havnekontorets åbningstider her.
 • Kortet kan bruges i et ubegrænset antal gange i løbet af den dag, du betaler for. 

Kort til ét år 

 • Et årskort koster 3.700 kr. 
 • Du køber kortet på havnekontoret (det gule “tårn” midt på havnen). Se havnekontorets åbningstider her.
 • Kortet kan bruges i et ubegrænset antal gange i løbet af det år, du betaler for. 

Hvad gør jeg med min trailer?

Når du har købt adgang til slæbestedet, må du parkere din bil og trailer sammenkoblet på grusparkeringspladsen, som ligger lige overfor slæbestedet på den modsatte side af vejen (der er et skilt).  

Det er ikke tilladt at efterlade båd og trailer på pladsen. De skal begge med hjem igen efter brug. 

Vær opmærksom på følgende

 • Kortet er personligt: Det må KUN bruges af ham/hende, hvis navn det står i. Vi foretager stikprøver ved Slæbestedet med jævne mellemrum, hvor du vil blive bedt om dokumentation for, at kortet bruges efter reglerne. Hvis der sker overtrædelser, vil vi i yderste konsekvens kontakte politiet.
 • Ejere af kort med en varighed på 1 år får udleveret klistermærker med et nummer, som skal sættes på både trailer og vandscooter/båd.
 • Du må højest sejle med 3 knob på havnens område. Hvis det overtrædes, forbeholder vi os ret til at lukke kortet.

Kran

Havnen råder over en kran, som kan løfte op til 20 tons.

Hvis du har bådplads i Marselisborg Havn, skal du selv gå ind og booke en tid her på siden under menupunktet “Pladshavere”.

Hvis du er gæst, skal du kontakte havnekontoret. 

Læs mere om søsætning, optagning og “en uge på land” her

Se priser her.

Depotrum

På Marselisborg Havn har du mulighed for at leje et depotrum. 

I havnens østlige ende har vi ombygget to af masteskuerne til depot, og her findes der 30 rum i varierende størrelser. Der er installeret tørluftsystem fra Cotes, så luftfugtigheden holdes på et fornuftigt niveau. Du kan læse mere om Cotes her.

Prisen er på 50 kr. pr. m3 pr. måned inkl. moms.

Bindingsperioden er løbende måned + 1 måned.    

Sådan lejer du et depotrum

 • Der er pt. venteliste til depotrummene.
 • Hvis du er ønsker at komme på venteliste til at leje et af depotrummene, så skriv til Nina på nl@marselisborghavn.dk med angivelse af, om du er mest interesseret i et stort eller lille rum (eller begge dele).
 • Hvis du får mulighed for at leje et rum, vil du blive kontaktet med henblik på underskrift af en kontrakt samt udlevering af nøgle. 

Randhuse

Langs med bro 9 i havnens østlige ende på findes en række sorte træhuse, som vi kalder Randhusene. 

Randhusene lejes ud af havnen, men det er et krav, at lejerne bidrager til at skabe et spændende, kreativt, åbent og aktivt miljø.

Hvordan ansøger jeg?
Hvis du ønsker at komme i betragtning til at leje et af randhusene, skal du sende en ansøgning til Nina på nl@marselisborghavn.dk hvor du beskriver, hvad du vil bruge huset til, og hvordan dette vil medvirke til at skabe et godt og interessant miljø.  

Hvis vi vurderer, at du og dit projekt passer ind, kommer du på venteliste/bliver tilbudt at leje et randhus. 

Fakta om randhusene  
Husene er mellem 5 og 10 kvm. Havnen opkræver en årlig leje, som reguleres løbende. Ved overtagelse betales der desuden depositum på to gange årslejen.