På Marselisborg Havn har du to muligheder for at leje depotrum: I den østlige del af havnen finder du havnens egne depotrum, som holdes tørre med Cotes’ affugtningssystem, og i den vestlige del kan du leje et rum via Havnebox.  

Depotrum med Cotes’ tørluftssystem

Mod øst har vi ombygget det østlige af masteskuerne til depot, og her findes der 16 rum i varierende størrelser. Der er installeret tørluftsystem fra Cotes, så luftfugtigheden holdes på et fornuftigt niveau. Du kan læse mere om Cotes her.

Prisen er på 50 kr. pr. m3 pr. måned inkl. moms.

I tabellens højre side kan du se priserne for de enkelte rum pr. måned. Bindingsperioden er løbende måned + 1 måned.    

Sådan lejer du et depotrum ved masteskurene

  • Der er pt. venteliste til depotrummene.
  • Hvis du er ønsker at komme på venteliste til at leje et af depotrummene, så skriv til Anette på am@marselisborghavn.dk med angivelse af, hvilket rum du ønsker at leje.
  • Hvis du får mulighed for at leje et rum, vil du blive kontaktet med henblik på underskrift af en kontrakt samt udlevering af nøgle.    

Havnebox

Løsningen mod vest er et containerprojekt, der er udbudt via FLID (Forening af Lystbådehavne I Danmark), og som hedder Havnebox.

Havnebox tilbyder tyverisikring i SKAFOR sikringsklasse RØD, og rummene er brandsikrede i den sikreste klasse for brandspredning. Desuden er rummene isolerede (fugtfri). Containeren har 12 udluftningskanaler (3 i hvert depotrum), der sikrer luftgennemstrømning og holder rummet fugtfrit.

De fire rum er hver på 7,3 m3. Denne størrelse er nok til, at du vil kunne have et lille værksted.

Prisen pr. Havnebox-depotrum er: 399 kr. pr. måned

Sådan lejer du et Havnebox-rum og køber en lås

  • Hvis du ønsker et rum, skal du leje det via Havnebox.dk.
  • Vær opmærksom på, at der skal benyttes en obligatorisk og forsikringsgodkendt lås til disse depotrum. Låsen skal ligeledes købes på Havnebox’ hjemmeside.
  • Der er 12 måneders binding, når du lejer et Havnebox-rum.  
  • For at få adgang til rummet, skal du tage din kvittering med på Havnekontoret, Marselisborg Havnevej 54, 8000 Aarhus C, hvor du vil få udleveret din nøgle og lås.