Som det nok er de fleste bekendt har der gennem flere af år været arbejdet på en helhedsplan for Tangkrogen, Marselisborg Havn og et fremtidigt nyt rensningsanlæg i området. Tilbage i 2016 blev den første plan udsendt, denne løb ind i en del folkelige protester særligt på delen omkring Tangkrogen.

https://aarhus.dk/media/10050/baggrundsnotat-lystbaadehavn.pdf

I 2018 blev der lanceret en ny plan, hvor der var skruet ned for selve Tangkrogen og eventpladsen, men ambitionen omkring en styrkelse af Lystbådehavnen forblev indtakt.

https://aarhus.dk/media/15750/helhedsplan-for-tangkrogen-supplerende-hoering-om-kommuneplantillaeg-og-miljoevurdering.pdf

Dette forslag er indsendt til Aarhus byråd, som efter vedtagelse skal danne grundlag for en VVM-undersøgelse. Byrådet skal tage stilling til et hovedforslag, hvor en udvidelse af Lystbådehavnen bindes sammen med en udvidelse af rensningsanlægget. Går man lidt længere ned i teksten, vil man blandt andet finde to alternativer til hovedforslaget – ved første alternativ er rensningsanlægget placeret ved et område på Aarhus Havn, men udfordringen vil være at der ikke er plads nok, så en kommenende udvidelse af Marselisborg Havn vil måske betyde en afgivelse af 3 – 4 hektarer land for at denne plan er realistisk. Dette er markeret med rødt i vores tegning.

Ved alternativ 2, som er kendetegnet ved, at det fremtidige rensningsanlæg placeres i et opfyldsområde, som etableres ifm. en udvidelse af Aarhus Havn. Her er Lystbådehavnen og rensningsanlægget adskilt.

Inden dette forslag kan behandles i byrådet, er der lavet en kort høring, hvor involverede og byens borgere har mulighed for at give deres egen mening til kende. – https://aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-lokalplaner/kommune-og-lokalplaner/september-2018/helhedsplanlaegning-for-tangkrogomraadet/

Marselisborg Havn har lavet vedlagte høringssvar samt tegning af hvordan vi ser området bedst udnyttet i tilfælde af at det bliver alternativ 1 som bliver valgt.

Høringssvar helhedsplan oktober 2018

Skitse til alternativ 1

Når byrådet har forholdt sig til de svar der er kommet ind, vil der blive taget en beslutning om hvilket forslag der indstilles til en VVM-udredning.