Faciliteter

Slæbested

Marselisborg Havn har et Slæbested, som ligger ved siden af jollepladsen. Du får adgang til Slæbestedet ved at købe et kort, som skal bruges til at komme igennem bommen.

Sådan fungerer det
Kortet kan bruges i den periode, som du betaler for (i et ubegrænset antal gange indenfor perioden). 

Du kan købe adgang til slæbestedet, som varer i 1 dag eller i 1 år. Dagsadgang kan købes i automaten bag havnekontoret. Hvis du vil købe årsadgang, skal du købe det inde på havnekontoret.  

Du kan se priser oppe i menuen under “Priser”.

Vær opmærksom på følgende

  • Kortet er personligt: Det må KUN bruges af ham/hende, hvis navn det står i. Vi foretager stikprøver ved Slæbestedet med jævne mellemrum, hvor du vil blive bedt om dokumentation for, at kortet bruges efter reglerne. Hvis der sker overtrædelser, vil vi i yderste konsekvens kontakte politiet.
  • Ejere af kort med en varighed på 1 år får udleveret klistermærker med et nummer, som skal sættes på både trailer og vandscooter/båd.
  • Du må højest sejle med 3 knob på havnens område. Hvis det overtrædes, forbeholder vi os ret til at lukke kortet.  

Depotrum

På Marselisborg Havn har du to muligheder for at leje depotrum: I den østlige del af havnen finder du havnens egne depotrum, som holdes tørre med Cotes’ affugtningssystem, og i den vestlige del kan du leje et rum via Havnebox.  

Depotrum med Cotes’ tørluftssystem

Mod øst har vi ombygget to af masteskuerne til depot, og her findes der 30 rum i varierende størrelser. Der er installeret tørluftsystem fra Cotes, så luftfugtigheden holdes på et fornuftigt niveau. Du kan læse mere om Cotes her.

Prisen er på 50 kr. pr. m3 pr. måned inkl. moms.

Bindingsperioden er løbende måned + 1 måned.    

Sådan lejer du et depotrum ved masteskurene

  • Der er pt. venteliste til depotrummene.
  • Hvis du er ønsker at komme på venteliste til at leje et af depotrummene, så skriv til Nina på nl@marselisborghavn.dk med angivelse af, om du er mest interesseret i et stort eller lille rum (eller begge dele).
  • Hvis du får mulighed for at leje et rum, vil du blive kontaktet med henblik på underskrift af en kontrakt samt udlevering af nøgle.    

Havnebox

Løsningen mod vest er et containerprojekt, der er udbudt via FLID (Forening af Lystbådehavne I Danmark), og som hedder Havnebox.

Havnebox tilbyder tyverisikring i SKAFOR sikringsklasse RØD, og rummene er brandsikrede i den sikreste klasse for brandspredning. Desuden er rummene isolerede (fugtfri). Containeren har 12 udluftningskanaler (3 i hvert depotrum), der sikrer luftgennemstrømning og holder rummet fugtfrit.

De fire rum er hver på 7,3 m3. Denne størrelse er nok til, at du vil kunne have et lille værksted.

Prisen pr. Havnebox-depotrum er: 399 kr. pr. måned

Sådan lejer du et Havnebox-rum og køber en lås

  • Hvis du ønsker et rum, skal du leje det via Havnebox.dk.
  • Vær opmærksom på, at der skal benyttes en obligatorisk og forsikringsgodkendt lås til disse depotrum. Låsen skal ligeledes købes på Havnebox’ hjemmeside.
  • Der er 12 måneders binding, når du lejer et Havnebox-rum.
  • For at få adgang til rummet, skal du tage din kvittering med på Havnekontoret, Marselisborg Havnevej 54, 8000 Aarhus C, hvor du vil få udleveret din nøgle og lås.
Depotrum
Havnebox
Tidligere
Næste

Randhuse

Langs med bro 9 i havnens østlige ende på findes en række sorte træhuse, som vi kalder Randhusene. 

Randhusene lejes ud af havnen, men det er et krav, at lejerne bidrager til at skabe et spændende, kreativt, åbent og aktivt miljø.

Hvordan ansøger jeg?
Hvis du ønsker at komme i betragtning til at leje et af randhusene, skal du sende en ansøgning til Nina på nl@marselisborghavn.dk hvor du beskriver, hvad du vil bruge huset til, og hvordan dette vil medvirke til at skabe et godt og interessant miljø.  

Hvis vi vurderer, at du og dit projekt passer ind, kommer du på venteliste/bliver tilbudt at leje et randhus. 

Fakta om randhusene  

Husene er mellem 5 og 10 kvm. Havnen opkræver en årlig leje, som reguleres løbende. Ved overtagelse betales der desuden depositum på to gange årslejen.