Her finder du information om, hvordan coronasituationen påvirker driften af havnen. 

Pladshavermøde – ny dato

Pladshavermødet (som skulle være afholdt 26. marts) bliver i stedet afholdt 27. august kl. 19.00 på Marselisborg Gymnasium. 

Havnekontoret 

Havnekontoret har åbent som normalt, men vi modtager kun en gæst/gruppe på kontoret ad gangen.  

Du kan se vores åbningstider her

Søsætning

Søsætningen forløber som planlagt. Dog skal vi bede alle om at følge reglerne her, når der er søsætning:

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem, der står for selve bådhåndteringen.  
  • Respekterer 100 % anvisninger fra havnens personale.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger om god håndhygiejne: Vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.

Færdsel på havnen

Når du færdes på havnen, så husk at holde afstand til andre. 

Undlad at samles i større grupper; hvis der fx er mange på legepladsen så vent, til der er lidt færre.  

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som kan ses her.