Her finder du information om, hvordan coronasituationen påvirker driften af havnen. 

Pladshavermødet er udsat

Pladshavermødet, som skulle være afholdt 26. marts, er udsat indtil videre pga. coronasituationen.   

Søsætning

Søsætningen forløber som planlagt. Dog skal vi bede alle om at følge reglerne her, når der er søsætning:

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem, der står for selve bådhåndteringen.  
  • Respekterer 100 % anvisninger fra havnens personale.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger om god håndhygiejne: Vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.

Havnekontoret 

Havnekontoret har åbent som normalt, men vi modtager kun en gæst/gruppe på kontoret ad gangen.  

Du kan se vores åbningstider her

Færdsel på havnen

Når du færdes på havnen, så husk at holde afstand til andre. 

Undlad at samles i større grupper; hvis der fx er mange på legepladsen så vent, til der er lidt færre.  

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som kan ses her.