Når du tager ud at sejle i længere tid, skal du vende din plads til grøn, så andre kan bruge den.

Minimum 24 timer før du vender tilbage til din plads, skal du gøre følgende:

- Meld dig min. 24 timer før ankomst til havnen via SMS til tlf. +45 40477606

- Oplys: Ankomstdag, pladsnummer og MH-nummer.

You should report within 24 hours of arrival via SMS or calling to tel. +45 40477606

Information: Arrival date, place number and MH number