LÆS HER OM:

1) Retningslinjer for lift, mastekran og miljøstøvsuger

2) Retningslinjer for fjernelse af bundmaling

3) Retningslinjer for stativer & trailer

4) Retningslinjer for optagning og søsætning

Hvis du skal på land med mast på, så husk:

 • Klargør agterstag til afmontering og bak ind til kranen
 • Afmonter sejl
 • Enten skal din båd stå med støtteben eller i et stativ større end normalt
 • Alle fald skal føres bort fra masten, så de ikke larmer
 • Tjek med dit forsikringsselskab
 • Tilse båden, og tjek at spindlerne sidder fast, men ikke for stramt

Regler for brug af miljøstøvsuger:

Dit projekt skal godkendes på havnekontoret, før du begynder at slibe eller skrabe din båd. Husk afdækning både på jorden og for vinden!

Slibeudstyr bookes via havnens bookingsystem: https://marselisborghavn.dk/book-kranen/ og afhentes i sejlerværkstedet. Slibeskiver kan købes ved bookning.

Det koster 150,- pr. dag. Udstyres bookes, og adgang til maskineriet opnås via en nøglekode, som udleveres via en mail. Koden er kun aktiv i den periode, der er betalt for, hvorefter den ændres. Vi sørger for, at udstyret er i orden, og at de bestilte slibeskiver er klar i skabet.

Slibeudstyret skal leveres tilbage i samme stand, som det blev udleveret. Evt. misbrug og skader vil blive afregnet med bruger.

Støvsugerskab2Støvsugerskab1

Det er pålagt enhver at bruge havnens slibeudstyr ved slibeopgaver. Det er brugerens ansvar at oplyse havnen om sine planer, så de rigtige foranstaltninger kan udføres, herunder udlægning af presenning under stativ og båd inden afsætning.

Retningslinjer for fjernelse af bundmaling

1.1     Grundlæggende princip

Undgå, at der spildes malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen.

1.2     God praksis

 • Alle både skal vaskes på havnens nye vaskeplads. Desuden må der ikke bruges højtrykrensning.
 • Opsaml al malingsafskrab og slibestøv. Dette gøres mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger. Dette lejes gennem havnen.
 • Fjernelse og slibning af bundmaling må kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr og metoder godkendt af havnechefen.
 • Kemikalier eller vådslibning bør ikke anvendes til fjernelse af bundmaling.
 • Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner og gelcoathøvl) må kun anvendes, når det er koblet til en støvsuger via en støvsugerslange.
 • Sandblæsning/-svirpning er ikke tilladt. Kun rensning med is kan godkendes. Dette gøres i god tid forud for behandlingen, således at havnen kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan isblæsningen skal udføres, herunder hvordan afrenset materiale efterfølgende skal håndteres.

Fordele ved at følge retningslinjer for fjernelse af bundmaling

Både sejlere, havnen og miljøet opnår en række fordele ved at undgå, at der spildes malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen. Kort fortalt drejer det sig om følgende:

 1. Stor miljøgevinst (op til 99% af forureningen opsamles)
 2. Forårsklargøring bliver nemmere og mere effektiv (professionelt grej)
 3. Støvproblemer på og konflikter med nabobåde undgås
 4. Sejlernes helbred skånes, da man undgår indånding af støv
 5. Forurening af vinterpladser minimeres, og havnen undgår eventuelle påbud og store udgifter til rensning af havnearealer.

Brug af Omme-lift

Du skal først og fremmest kunne svare ja på følgende: Er du over 18 år?, Er du ædru?, Er fortrolig med brug af liften?

Desuden:

 • Brug ikke liften alene.
 • Det må ikke blæse over 10 sek./m.
 • Sørg for, at uvedkommende holdes udenfor afspærring
 • Brug sikkerhedsline og sele (det er et ufravigeligt krav). Sikkerhedslinen ligger i kurven.
 • Evt. hjælpere på jorden skal bære hjelm!
 • Flyt ikke liften, flyt båden

Læs manualen, som sidder i den sorte boks under sikkerhedsselen. Det koster 50 kr. at bruge liften. Der betales med Tallykort.

Mastekran

Der findes to mastekraner på havnen: En foran havnekontoret og en på kranpladsen.

Hvis man vil benytte mastekranen på kranpladsen kræver det, at man har gennemgået havnens kursus i brug af denne. Der er ca. ét kursus årligt, som vil blive annonceret i god tid på havnens platforme.

Generelt er brug af mastekranerne på eget ansvar og kun for personer over 18 år, der har tilegnet sig tilstrækkelig viden til sikkert at bruge kranen (og som har gennemgået lynkursus i brug af kranen, når det gælder mastekranen på kranpladsen).

Ved løft af masten skal du sikre dig at løftepunktet er min. 1/2 meter over midten, så den tunge ende vender ned!

Mastekranen ved havnekontoret må ikke belastes med mere end 500 kg.

Klargøring af masten, vanter - salingshorn - mv. må ikke være til gene for andre. Der henvises til pladsen ved masteskuerne.

Vær opmærksom på, at masteløft er en af de farligste opgaver, man har som sejlbådsejer, så det er vigtigt, at man ved, hvad man laver, før man kaster sig ud i det.

Regler for håndtering af stativer

Kun havnens systemstativer må bruges.

Det er vigtigt, at der ikke sidder løsdele på rammen, da disse vil falde af under løft eller kørsel og dermed blive ødelagt.

Tider kan bookes på hjemmesiden (husk at oplyse medlemsnr.). For at bestille tid følg linket: https://marselisborghavn.dk/pladshavere/book-kran-tid/

Trailere

Af pladshensyn er det ikke tilladt at henstille trailere på Marselisborg Havn. Disse skal efter endt søsætning fjernes fra området. De eneste trailere, som må opholde sig på havnen, er dem, der er mærket med et B-nummer, og som derfor hører til på jollepladsen.

Optagning og søsætning af både

Hvis båden skal stå på land længere end til 1. juni skal dette meddeles til havnekontoret. Desuden skal det meddeles, hvis der ønskes opsat telt (med sider helt til jorden) udenom båden, hvilket kun kan lade sig gøre i særlige tilfælde.

Masterne skal afmonteres for Sallingshorn m.v. Husk også, at masten skal være forsynet med MH-nummer.

Det er bådejers ansvar at anvise, hvor løftemærkerne skal anbringes samt evt. opstilling på klodser. Desuden er det bådejerns ansvar at tilse og justere spindlerne på stativet løbende gennem den tid, hvor båden er på land.