LÆS HER OM:

1) Retningslinjer for lift, maste kran og miljøstøvsuger

2) Retningslinjer for fjernelse af bundmaling

3) Retningslinjer for stativer & trailer

4) Retningslinjer for optagning og søsætning

På land med mast på:

 • Husk af klargøre agterstag til afmontering og bak ind til kranen
 • Afmonter sejl
 • Enten skal din båd stå med støtte ben eller i et stativ stører end normalt
 • Alle fald skal føres bort fra masten så de ikke larmer
 • Tjek med dit forsikringsselskab
 • Tilse båden og tjek at spindlerne sidder fast men ikke for stramt

Regler for brug af miljøstøvsuger:

Ny fremgangsmåde for brug af slibeudstyr på Marselisborg Havn

Dit projekt skal godkendes på havnekontoret før du begynder at slibe eller skrabe din båd – husk afdækning både på jorden og for vinden!

Fremover skal slibeudstyr bookes via havnens bookingsystem:

https://marselisborghavn.dk/book-kranen/

Det koster 150,- pr. dag udstyres bookes, og adgang til maskineriet opnås via en nøglekode som udleveres via en mail. Koden er kun aktiv i den periode der er betalt for hvorefter denne ændre. Vi sørger for at udstyret er i orden samt at bestilte slibeskiver er klar i skabet.

Baggrunden for dette tiltag er vi oplever at udstyret ikke udnyttes optimalt, og desværre ser vi at bruger er endog meget hårdhændet overfor udstyret. Fremover vil vi dokumenterer tilstanden på udstyret og evt. misbrug og skader vil blive afregnet med bruger.

Regler for brug af miljøstøvsuger:
————————————————————
Reserveres via https://marselisborghavn.dk/book-kranen/
Afhentes i sejlerværkstedet
Betal 150,- pr. dag

Slibeskiver kan købes ved bookning
————————————————————

Støvsugerskab2Støvsugerskab1

Havnen har det rigtige udstyr som bookes som det er pålagt enhver at bruge ved slibeopgaver. Det er brugerens ansvar at oplyse havnen om sine planer så de rigtige foranstaltninger kan udføres, herunder udlægning af presenning under stativ og båd inden afsætning. (har du ikke fået købt en presenning kan denne købes af havnen!!)

Retningslinjer for fjernelse af bundmaling

1.1     Grundlæggende princip

Undgå at der spildes malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen.

1.2     God praksis

 • Alle både skal vaskes på havnens nye vaskeplads dette gælder fra 1/7 2013, desuden må der ikke bruges højtrykrensning.
 • Opsaml alt malingsafskrab og slibestøv. Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger. Dette lejes gennem havnen.
 • Fjernelse og slibning af bundmaling må kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr og metoder godkendt af havnechefen.
 • Kemikalier eller vådslibning bør ikke anvendes til fjernelse af bundmaling.
 • Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner og gelcoathøvl) må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger.
 • Sandblæsning/-svirpning er ikke tilladt. Kun rensning med is kan godkendes, dette gøres i god tid forud for behandlingen, således at hanven kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan isblæsningen skal udføres, herunder hvordan afrenset materiale efterfølgende skal håndteres.
 • Fordele ved at følge retningslinjer for fjernelse af bundmaling

Både sejlerne, havnen og miljøet opnår en række fordele ved at undgå at der spildes malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen. Kort fortalt drejer det sig om følgende:

 1. Stor miljøgevinst (op til 99% af forureningen opsamles)
 2. Forårsklargøring bliver nemmere og mere effektiv (professionelt grej)
 3. Støvproblemer på og konflikter med nabobåde undgås
 4. Sejlernes helbred skånes, da man undgår indånding af støv
 5. Forurening af vinterpladser minimeres, og havnen kan undgå eventuelle påbud og store udgifter til rensning af havnearealer.

** LIFT
————————————————————
Regler for brug af liften:
Betales via Tallykort (50,-)

Sikkerhedslinen sidder i kurven

Lift:

BRUG AF OMME LIFT PÅ MARSELISBORG HAVN

Du skal kunne svare ja på følgende:

Er du over 18 år?, Er du ædru?, Er fortrolig med brug af liften?, Desuden….

Brug ikke liften alene, det må ikke blæse over 10 sek./m, sørg for at uvedkommende holdes ude for afspærring, og brug af sikkerhedsline og sele er et ufravigeligt krav, samt at hjælper på jorden bære hjelm!

LÆS manualen – sidder i den sorte box under sikkerhedsselen

FLYT IKKE LIFTEN! – FLYT BÅDEN

MASTEKRAN

Brug af mastekranen er på eget ansvar og kun for personer over  18 år der har tilegnet sig tilstrækkelig viden til sikkert at bruge kranen og har gennemgået lynkursus i brug af kranen.

Klargøring af masten, vanter – salingshorn – mv. må ikke ske til gene for andre. Der henvises til pladsen ved masteskuerne.

Ved løft af masten skal du sikre dig at løftepunktet er min. 1/2 meter over midten så den tunge ende vender ned! Er du det mindste i tvivl om hvordan du gør hjælper havnen for et beskeden beløb – penge der hurtig kan være giver godt ud – masteløft er en af de farligste opgaver som sejlbåds ejer.

HUSK MAX 500 kg.på den nye og 200 kg. på den lille.

Fremtidige regler for håndtering af stativer på Marselisborg Havn.

Kun havnens systemstativer må bruges,

Det er vigtigt, at der ikke sidder løsdele på rammen, da disse vil falde af under løft eller kørsel og dermed blive ødelagt.

Tider kan bestilles på hjemmesiden (husk at oplyse medlemsnr.). For at bestille tid følg linket: https://marselisborghavn.dk/pladshavere/book-kran-tid/

Til alle ejer af trailer på Marselisborg Havn

Som led i det store arbejde vi gør på Marselisborg Havn for at rydde op og udnytte pladsen står vi med at problem i form af de trailer som i mange tilfælde står ubrugte hen. Samtidig bruger vi store midler på at indfører systemstativer og i samme takt udfase gamle.

Derfor er det fra og med i sæson 2013 ikke mere tilladt at henstille trailer på Marselisborg Havn, disse skal efter endt søsætning fjernes fra området. De eneste trailer som må opholde sig på havnen er dem som er mærket med et B XXX nummer, og derfor hører til på jollepladsen.

Optagning og søsætning af både;

*) Hvis båden skal stå på land længere end til 1. juni skal dette oplyses ved tilmelding. Desuden skal det meddeles, hvis der ønskes opsat telt(med sider helt til jorden) udenom båden hvilket kun kan lade sig gøre i særlige tilfælde.

Masterne skal afmonteres for Sallingshorn m.v. Husk også at masten skal være forsynet med MH nummer

Det er bådejers ansvar at anvise hvor båden skal anhugges samt evt. opstilling på klodser – desuden er det bådejerns ansvar at tilse og justerer spindlerne på stativet løbende gennem den tid hvor båden er på land.